Byens parker vedligeholdes effektivt ved hjælp af TAPAS

Offentlige opgaver forudsætter ofte mindre køretøjer fx en græsplæneklipper eller fejemaskiner. Ved hjælp af en integration mellem TAPAS’ nøjagtige positionering og kommunens driftssoftware for vedligehold af grønne områder, er det i et pilotprojekt lykkedes at demonstrere, at disse opgaver har potentiale til at løses automatiseret og mere effektivt end i dag.

Virksomheder involveret i pilotprojektet fortæller:
”Når køretøjer navigerer meget nøjagtigt kan vi kigge mod automatiserede processer, hvor gængse hverdagsopgaver kan løses af robotter.” - Kasper Thunø, projektleder i Sweco.

”TAPAS var med til at vi kunne videreudvikle vores mobile robotter til en navigationsnøjagtighed ned til en uhyre nøjagtighed på 0,75 cm3.” - Tom Simonsen, adm. direktør i Conpleks Robotech.

Foto: Conpleks Robotechs ombyggede semi-autonome køretøj ved kørsel på Vestre Kirkegaard i Aarhus.

Præcis positionering skaber mulighed for effektive løsninger i den offentlige forvaltning.

Flere af den offentliges forvaltnings opgaver forudsætter brug af køretøjer. Det er forventningen, at disse opgaver kan løses mere effektivt i fremtiden, ved at præcis positionering integreres i opgaveløsningen.

Den offentlige forvaltning har mange opgaver, hvor køretøjer anvendes, fx græsplæneklippere eller fejemaskiner. Et pilotprojekt på Vestre Kirkegaard i Aarhus demonstrerede i december 2018 at en semi-autonomt græsplaneklipper kunne vedligeholde et grøn areal ved udelukkende at navigere ved hjælp af GNSS (Globale Navigation Satellite Systems) og korrektionsdata fra TAPAS’ referencestationer. Køretøjet blev ombygget af Conpleks Robotech fra oprindeligt at være fjernstyret til at være semi-autonomt, dvs. et overvåget dog autonomt kørende. 

"Vi har i Conpleks brugt TAPAS-korrektionerne til at videreudvikle vores softwareløsninger til udendørs, mobile robotter, så vi nu kan positionere dem med en nøjagtighed, der er uhyre præcis i forhold til de løsninger, der ellers er tilgængelige på markedet. Vores systemer har meldt om en oplevet nøjagtighed på ned til 0,75 cm, så det er meget positive erfaringer vi har fra TAPAS”, siger Tom Simonsen, adm. direktør i Conpleks Robotech.

En nyudviklet dataudvekslingsprotokol mellem køretøjet og kommunens driftssoftware (modulet TourTrack fra virksomheden Sweco) har gjort det muligt at data om plæneklipperens bevægelse automatisk kunne overføres til Aarhus Kommune. Erfaringerne fra dette projekt peger på, at denne teknologi har et stort potentiale indenfor effektivisering af flere af den offentlige forvaltnings vedligeholdelsesopgaver, fx saltning eller fejning af veje af semi-autonome køretøjer.

”Når køretøjet navigerer på basis af en meget nøjagtig positionering kan vi begynde at kigge mod helt automatiserede processer, hvor gængse hverdagsopgaver kan løses af robotter parallelt med manuelt udførte opgaver. Dette vil flytte os mod helt nye effektiviseringsgevinster til gavn for borgere og de kommunale driftsenheder”, udtaler Kasper Thunø, projektleder i Sweco.

Foto: Swecos løsningsmodul TourTrack i kommunens driftssoftware.

Følgende virksomheder og organisationer deltog i projektet:

  • Aarhus Kommune
  • Conpleks Robotech
  • Sweco
  • KL
  • Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


http://www.tapasweb.dk/brug-tapas/effektiv-forvaltning
14 NOVEMBER 2019