AgroIntellis autonome køretøj Robotti i en læggekartoffelmark i Nordjylland, Sommer 2019

Smart regulering

FODS 5.3 Smart Regulering

Projektet om Smart Regulering afprøvede i sommeren 2019 mulighederne for at effektivisere en hidtil manuelt udført myndighedsopgave gennem digitalisering og dataintegration. Den valgte case var marksyn for virus i læggekartoffelmarker som udbudt af Landbrugsstyrelsen. Projektet udgør en del af den Fællesoffentlige digitaliseringsstrategi (FODS) initiativ 5.3 om Infrastruktur for positionerings- og navigationsdata.

Projektet

Formålet var at afprøve de tilgængelige teknologier, der bedst egner sig til at løfte denne digitalisering. Fx algoritmer til billedgenkendelse, et autonomt køretøj, nøjagtig positionering og droneteknologi. Samlet set har pilotprojektet afprøvet mulige spor for mere effektive marksyn og hvor resultaterne peger på, at der især bør fokuseres mere på træningen af de benyttede algoritmer for at komme videre i retning af en effektivisering. Under ideelle forhold forventes det benyttede autonome køretøj (Robotti) at kunne gennemkøre ca. ca. 500 meter kartoffelplanter og positionere de syge planter med omtrent den samme hastighed som den tilsvarende manuelt udførte opgave. Dette har dog ikke megen validitet så længe succesraten for korrekt identificerede syge planter er så lav (8%) som ved den opnåede i pilotprojektet.

Hvorfor er Smart Regulering pilotprojektet vigtigt?

Pilotprojektet Smart Regulering benyttede nøjagtig positionering i form af korrektioner fra SDFEs permanente GNSS referencestationer og afprøvede desuden en simulering af Galileos High Accuracy service, som forventes at blive gjort tilgængeligt i 2022. TAPAS kunne også være benyttet, men blev fravalgt af praktiske grunde, da projektet fandt sted uden for dækningsområdet (Nordjylland).

Projektpartnere:

Projektgruppen bestod af SDFE som projektleder og med Landbrugsstyrelsen, SEGES, Agrointelli som projektpartnere.

Kontakt: 

Per Kolbeck Nielsen
SDFE
pekon@sdfe.dk

 

 

https://www.tapasweb.dk/Brugerhistorier/Brugerhistorier/Smart-regulering
27 SEPTEMBER 2021