Valg af distributionsmetode

Adgang til TAPAS korrektionsdata kan tilgås over to medier:

  • Internet
  • GSM (mobilnetværk)

For at modtage TAPAS-korrektioner over internettet skal GSM-modemmet være korrekt konfigureret, og routeren konfigureret til at håndtere TAPAS-korrektionsdata over en Network Transport of RTCM via Internet Protocol (NTRIP).

https://www.tapasweb.dk/Generel-information/Drift/Distributionsmetode
26 JULI 2021