Baggrundsinformation

I indeværende afsnit findes en række forklaringer og dokumentation på forskellige emner der relateres til og bruges af TAPAS.
https://www.tapasweb.dk/Generel-information/Om-TAPAS/Baggrundsinformation
27 SEPTEMBER 2021