Galileo

Satellitprogrammet Galileo, som vil være fuldt operationelt i 2020, er af stor betydning for europæisk sikkerhed og økonomi. Galileo adskiller sig fra andre GNSS konstellationer ved at være drevet af civile og ikke militære brugerbehov.

Galileo er et vigtigt element for at sikre Europa autonomi over en stadigt vigtigere infrastruktur. Flere kritiske samfundsinfrastrukturer afhænger i dag af data fra GNSS satellitter. Med en teknologisk udvikling, som i stigende grad gør brug af GNSS data, forventes brugen at stige i fremtiden.

Galileo vil som et civilt system forpligte sig på at udvikle sig hen mod civile brugerbehov. Brugen af GNSS data relaterer sig i dag både til direkte positioneringsbrug inden for landmåling- og entreprenørvirksomhed samt autonomt styrede enheder som især bruges i præcisionslandbrug. Yderligere er der en stor samfundsmæssig afhængighed af tids- og synkroniseringselementet, som er vitalt inden for den finansielle sektor og i vores energinet. Det vurderes, at satellitnavigation i dag, har betydning for 11 procent af økonomien i EU.

Billedkreditering: ESA - European Space Agency

 

 

 

 

 

https://www.tapasweb.dk/Generel-information/Om-TAPAS/Baggrundsinformation/Galileo
26 JULI 2021