Leica Geosystems

RealTime Kinematics (RTK) Teknologien

Jordbaserede geodætiske referencestationer er den grundlæggende infrastruktur, der danner basis for højnøjagtig positionering og navigation ved hjælp af satellit-navigationssignaler. Der er er i praksis en række udfordringer ved brug af GNSS data. Disse problemer bliver især betydelige, hvis brugeren ønsker en meget høj nøjagtighed i sin position på centimeterniveau og/eller er i bevægelse. TAPAS gør til at begynde med brug af RealTime Kinematics (RTK), som er en teknik til at forbedre kvaliteten af GNSS data for brugeren, men også andre teknologier er i anvendelse.

Når satellitsignaler bliver sendt til brugeren på jorden, kan de blive forstyrret at flere elementer, som vil øge forstyrre signalets direkte vej til brugeren og påvirke nøjagtigheden i brugerens position. Disse elementer kan være grundet solstorme eller i jordens atmosfære på signalets vej gennem ionosfæren (elektromagnetiske felter) og troposfæren (især vejrforhold). Yderligere kan signalerne generes af elementer på jorden. Signaler kan eksempelvis forstyrres, gennem refleksioner fra bygninger eller havoverfladen, som kan forstyrre positioneringsnøjagtigheden og dermed brugerens opmåling af positionen.

Brugen af de kommercielle RTK netværk i Danmark er i dag en vital del af arbejdsprocesserne for landinspektører, rådgivende ingeniører, entreprenører og i stigende grad i landbruget til maskinstyring af markrobotter. 

Billedkreditering: Leica Geosystems

 

 

 

 

 

https://www.tapasweb.dk/Generel-information/Om-TAPAS/Baggrundsinformation/RealTime-Kinematics-RTK-Teknologien
26 JULI 2021