Platformens opbygning

Ved at anvende et jordbaseret system af referencestationer (med en meget nøjagtig registreret position) er det muligt at beregne og korrigere fejlen fra forstyrrelser af GNSS-signalerne fra satellitterne. Derigennem kan man opnå en nøjagtig positionering på få centimeter. TAPAS består af 11 referencestationer opsat på bygninger i Aarhus by og havn med en indbyrdes afstand på mellem 5-10 km.

TAPAS’ referencestationer er hver udstyret med en geodætisk GNSS-modtager og antenne. Referencestationerne sender deres informationer via en cloud løsning til en central server, der beregner korrektioner som brugeren kan hente via internettet. Den benyttede software er Geo++ GN Smart 2, som tilbyder maximal fleksibilitet til udvikling af beregning og transmissionsmetode. TAPAS korrektionsdata sendes via åbne standarder i et RTCM format.

Den korte afstand mellem TAPAS’ referencestationer betyder, at der kan udsendes meget præcise korrektioner i et ellers udfordrende bebygget miljø, der normalt gør det svært at modtage GNSS-signaler. Forventningen er, at TAPAS med tiden kan give en nøjagtighed i realtid på 1 cm3. Den høje nøjagtighed vil kun kunne opnås inden for TAPAS’ dækningsområde.

Unik testplatform i et virkelighedsscenarie

Virksomheder og andre brugere kan med TAPAS udvikle, afprøve, teste og dokumentere nye produkter i et virkeligt bymiljø og ikke kun i et laboratorie. Platformen er også tænkt som basis for forsknings- og udviklingsprojekter, der finansieres via fondsmidler. EU og ESA, efterlyser i stigende grad testmuligheder i virkelighedsscenarier i deres udbud.

Anvendelsesmulighederne er mange og høj nøjagtighed er et nøgleelement i autonomt styrede enheder, som selvkørende biler, skibe og droner, robotter og stedbaserede applikationer til diverse digitale platforme. Yderligere forventes det, at TAPAS kan danne synergi med andre teknologier så som LTE/5G, LoRaWan etc.

 

https://www.tapasweb.dk/Generel-information/Om-TAPAS/Platformens-opbygning
27 SEPTEMBER 2021