Adgang

For at få adgang til TAPAS korrektionsdata skal man registrere sig som bruger og underskrive en brugeraftale.

Dette gøres ved at kontakte Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering på mail: galileo_dk@sdfe.dk. Man vil her få adgang til en brugeraftale, som skal underskrives og som vil få en længde i forhold til det specifikke projekt.

Med oprettelsen vil man modtage et brugernavn og et password. Yderligere vil man få tildelt information om adgang til et opkoblingsstream for TAPAS korrektionsdata.

https://www.tapasweb.dk/Generel-information/Opstart/Adgang
27 SEPTEMBER 2021