Dato / koordinatsystem

Som udgangspunkt leverer TAPAS data i ETRS89-referencesystemet, dvs. koordinaterne overføres som ETRS89-koordinater med ellipsoidehøjde. Omregning fra ellipsoidehøjde til højde over havet (DVR90) sker ved hjælp af en geoide, som normalt vil være integreret i en GNSS modtager.
https://www.tapasweb.dk/Teknisk-information/Teknisk-information/Dato-koordinatsystem
26 JULI 2021