Anvendelse af TAPAS

Omkostninger for brug af TAPAS

Det er gratis at bruge TAPAS. SDFE dækker omkostninger for vedligehold af TAPAS platformen.

Tilgængelighed

TAPAS korrektioner vil som udgangspunkt være tilgængelige for brugerne på kontinuerlig basis og med mulighed for at justere sammensætningen af de GNSS data, der danner basis for korrektionen. For eksempel ved kun at modtage data fra Galileosatellitter. Såfremt der er behov for det, kan der aftales specifikke oppetider for de forskellige GNSS eller referencestationer med den pågældende bruger.

Brugere vil blive informeret om planlagte ændringer og servicevinduer her på hjemmesiden.

Teknologiske tilføjelser til TAPAS platformen

TAPAS er bygget fleksibelt til at kunne imødekomme brugerbehov for forsknings- og udviklingsmæssige formål. Ønsker man en tilføjelse til platformen, vil graden af selvfinansiering skulle afklares ved indgåelse af en brugeraftale.

Ønsker om teknologiske tilføjelser sendes til SDFE på galileo_dk@sdfe.dk.

Adgang til TAPAS

For at få adgang til TAPAS korrektionsdata skal man registrere sig som bruger og underskrive en brugeraftale.

Dette gøres ved at kontakte Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering på mail: galileo_dk@sdfe.dk. Man vil her få adgang til en brugeraftale, som skal underskrives og som vil få en længde i forhold til det specifikke projekt.

Med oprettelsen vil man modtage et brugernavn og et password. Yderligere vil man få tildelt information om adgang til et opkoblingsstream for TAPAS korrektionsdata.

Udstyr til brug af TAPAS

For at anvende TAPAS data skal man have en GNSS-modtager, som kan modtage korrektionsdata og have en modtager, som opfylder følgende krav:

  • Flerfrekvent geodætisk GNSS-modtager.
  • Roveren (GNSS modtageren) skal have forbindelse til internettet (normalt et GSM-modem).
  • Modtageren skal have software, der gør det muligt at bruge RTK korrektionsdata (VRS, MAC, FKP etc.) eller State Space Representation (SSR)
Valg af distributionsmetode

Adgang til TAPAS korrektionsdata kan tilgås over to medier:

  • Internet
  • GSM (mobilnetværk)

For at modtage TAPAS-korrektioner over internettet skal GSM-modemmet være korrekt konfigureret, og routeren konfigureret til at håndtere TAPAS-korrektionsdata over en Network Transport of RTCM via Internet Protocol (NTRIP).

Opkobling til TAPAS data

Adgang til TAPAS korrektionsdata tilgås over internettet gennem en Network Transport of RTCM via Internet Protocol (NTRIP).

Mere information om adgang og brug af NTRIP kan indhentes her: https://igs.bkg.bund.de/ntrip/about.

Dato / koordinatsystem

Som udgangspunkt leverer TAPAS data i ETRS89-referencesystemet, dvs. koordinaterne overføres som ETRS89-koordinater med ellipsoidehøjde. Omregning fra ellipsoidehøjde til højde over havet (DVR90) sker ved hjælp af en geoide, som normalt vil være integreret i en GNSS modtager.

Support om anvendelse af TAPAS

På hverdage mellem 9 og 16 vil brugere kunne få en bekræftelse på forespørgslen inden for et par dage. Spørgsmål bedes henvendt til galileo_dk@sdfe.dk.

 

 

 

 

 

https://www.tapasweb.dk/anvendelse-af-tapas
19 FEBRUAR 2020