Nøjagtig positionering tiltrækker mange brugere.

Muligheden for at prøve at anvende nøjagtig og dynamisk positionering har i dag tiltrukket mange brugere. Brugerne kommer fra en bred skare af organisationer fordelt på myndigheder, virksomheder og forskningsinstitutioner. Største andel af brugere er virksomheder, som arbejder med udvikling af teknologi inden for den fjerde industrielle revolution, med selvkørende robotter ogdroner.

Følg links i venstre boks og læs historier fra nogle af brugerne af TAPAS og deres anvendelse af platformen.