Baggrundsinformation

I indeværende afsnit findes en række forklaringer og dokumentation på forskellige emner der relateres til og bruges af TAPAS.
https://www.tapasweb.dk/generel-information/om-tapas/baggrundsinformation
26 JULI 2021