Omkostninger for brug af TAPAS

Det er gratis at bruge TAPAS. SDFE dækker omkostninger for vedligehold af TAPAS platformen.

https://www.tapasweb.dk/generel-information/opstart/omkostninger
23 JUNI 2021