Hvad er TAPAS

Testbed for Præcisionspositionering og Autonome Systemer (TAPAS) er en forsknings- og udviklingsplatform for præcis positionering. TAPAS har ikke et kommercielt formål, men vil give mulighed for teste fremtidens behov for nøjagtige og dynamiske positioneringsdata.

TAPAS platformen består af et netværk af 11 referencestationer, som forbedrer data fra globale satellitbaserede navigationssystemer som GPS og Galileo m.fl. (GNSS). Med TAPAS vil brugeren opnå en nøjagtighed på få centimeter i realtid. Dette gælder også for genstande i bevægelse. TAPAS tilbyder den størst mulige fleksibilitet til forsknings- og udvikling af næste generation af netværk for positioneringsteknologi.

Anvendelse af nøjagtig positioneringsdata på centimeterniveau, bevæger sig med stor hastighed fra niche- til massemarkedet. Teknologier som førerløse køretøjer og smart-city løsninger vil ofte være afhængige af positionering på centimeterniveau. Baggrunden for TAPAS platformen har ophæng i Danmarks Nationale Rumstrategi, som peger på, at den teknologiske udvikling inden for positionering herunder, at potentialer fra det europæiske globale satellitbaserede navigationssystem (GNSS), Galileo, skal komme flest borgere som muligt til gavn.

Formålet med TAPAS er at give erhvervslivet, forskningsinstitutioner og offentlige myndigheder mulighed for at udvikle forretningsområder ved at afprøve, teste og dokumentere nye anvendelser fordi det vil være muligt at positionere sig på centimeterniveau – også for genstande i bevægelse. TAPAS tilbyder en platform til test og udvikling af fremtidens positioneringsteknologier - samt løsninger til et mere digitaliseret og intelligent bymiljø gennem smart-city tiltag.

Placeringen i et tætbefolket område i Aarhus by og havn gør, at brugerne kan teste produkter og løsninger i et virkelighedsscenarie.

DOWNLOAD FAKTAARK OM TAPAS

 

 

 

 

 

https://www.tapasweb.dk/hvad-er-tapas
19 FEBRUAR 2020