Hvad er TAPAS?

TAPAS er et net af 11 såkaldte referencestationer, som forbedrer positioneringen fra GPS, Galileo og andre globale satellitbaserede navigationssystemer (GNSS). Med TAPAS kan man i realtid måle sin øjeblikkelige placering med centimeternøjagtighed også for ting i bevægelse, som eks. robotter, droner mv. TAPAS skal understøtte forskning og udvikling inden for nye anvendelser anvendelser af centimeternøjagtig positioneringsteknologi - et område som er på vej fra niche- til massemarkedet, især i kraft af udviklingen indenfor f.eks. smart-city løsninger og førerløse køretøjer.

TAPAS understøtter Danmarks Nationale Rumstrategi, som bl.a. lægger vægt på at den teknologiske udvikling inden for stedbestemmelse. Også mulighederne for benyttelse af det europæiske Galileo, til gavn for så mange borgere som muligt er i fokus.

TAPAS er åben for virksomheder, forskningsinstitutioner og offentlige myndigheder, som ønsker at afprøve nye teknologier og ideer, der forudsætter nøjagtig stedbestemmelse. TAPAS er til gratis afbenyttelse, når man er blevet oprettet som bruger.

TAPAS dækker et tæt befolket og tæt trafikeret område i Aarhus by og havn, så produkter og løsninger kan afprøves under virkelighedsnære forhold i en by.

TAPAS er opbygget i samarbejde mellem DTU Space, Aarhus Kommune og Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur. 

De 11 referencestationer, som udgør TAPAS, er fordelt i hele Aarhusområdet.