Partnere

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

SDFE har myndighedsansvar for positionering og deler ressortansvar for Galileo med Uddannelses- og Forskningsministeriet. SDFE forsyner den offentlige og private sektor med data af høj kvalitet, som giver mulighed for at træffe vigtige samfundsbeslutninger på det bedst mulige grundlag. SDFE er en del af Energi-, Forsynings- og klimaministeriet.

 

DTU Space

DTU Space er Danmarks nationale og største rumforskningsinstitut. Med udgangspunkt i rummet udvikler DTU Space ny teknologi, forsker, uddanner ingeniører og forskere samt leverer rådgivning til gavn for samfundet.

 

Aarhus Kommune

Aarhus Kommune deltager i projektet med TAPAS. Vi er som kommune interesserede i at fremme gode løsninger for byen. Vi deltager i TAPAS, da det giver gode muligheder for at afprøve nye løsninger, som kan anvendes indenfor et bredt felt. Eksempler på dette er indenfor Smart City området, bl.a. Smart Mobilitet, samt indenfor landmåling, registrering af vejudstyr og byinventar, ledningsregistrering, VR og AR samt test af selvkørende biler, droner og andet autonomt udstyr.


 

 

 

 

https://www.tapasweb.dk/partnere
27 SEPTEMBER 2021