TAPAS
Testbed i Aarhus til Præcisionspositionering
og Autonome Systemer

Den nøjagtige position er et nøgleelement i den teknologiske udvikling

Det er måske ikke så afgørende, om GPS’en viser et par meter forkert, når vi er på vej i sommerhus, for vi skal nok finde frem alligevel. Men for den generelle samfundsudvikling og i forbindelse med nye teknologier og autonome systemer, vil behovet for den nøjagtige position blive større og større. Testbed i Aarhus til Præcisionspositionering og Autonome Systemer – TAPAS, er et visionært forskningsprojekt, som netop adresserer det øgede behov for præcis og hurtig positionsbestemmelse. 

Platformen er en højteknologisk referenceinfrastruktur, som forbedrer kvaliteten af satellitsignaler så man kan finde sin placering med en nøjagtighed på 1 cm i Aarhus by og havn. Både stationært og når man bevæger sig. Den nøjagtige position er et nøgleelement for fremtidige teknologier, som vil komme til at præge vores samfund og byer i stor grad. Herunder selvkørende biler, droner, IoT (Internet of Things) og smart city teknologien.

Testmulighederne i et tætbefolket byområde gør platformen unik og allerede nu har platformen været vært for flere projekter, som man kan læse mere om under "Brugerhistorier".

The European Union Agency for the Space Programme (EUSPA) is opening the Galileo Open Service Navigation Message authentication (OSNMA)

OSNMA i testfase

Østjysk motorvej plages af radiostøj: GPS-jammere er hovedmistænkt. Analyse af data fra TAPAS.

TAPAS i Ingeniøren