Hvor stor er afstanden mellem GNSS-stationerne?

Den gennemsnitlige afstand mellem stationerne er ca. 9 km og varierer mellem 4,1 km og 22,4 km

Hvilke GNSS instrumenter bruges der i TAPAS?

TAPAS gør anvendelse af scintillations-modtagere fra Septentrio, som har op til 100 Hz output i vores stationer og med adgang til deres firmware udvikling. Ionosfærescintillations giver anledning til hurtige ændringer i de radiosignaler der passerer ionosfæren og medfører positioneringsfejl eller tab af forbindelse mellem GNSS satellit og modtager.

Kan der skiftes instrument eller sættes et ekstra instrument på en TAPAS station?

TAPAS stationerne har alle antenne-splittere så der f.eks. kan anvendes software-modtagere samtidigt med TAPAS system GNSS modtagerene. En softwaremodtager kan bruges til at forstå og optimere på algoritmer eller modtage test signaler som endnu ikke er implementeret i TAPAS system GNSS modtagerene.

Hvordan beregnes korrektionerne i TAPAS?

TAPAS anvender software fra GEO++ som beregner GNSS korrektionerne vha. data fra GNSS modtager netværket. Korrektionerne beregnes på en server og konfigurationen kan justeres for at opfylde kriterier i forskellige eksperimenter.

Hvilken RTK metode benyttes i TAPAS?

TAPAS arbejder mod en PPP-IAR (Precise Point Positioning with Integer Ambiguity Resolution) tjeneste som inkluderer Galileo og er en fundamental anderledes måde at udføre real-time positionering på end klassisk RTK. Netværks RTK som er velkendt i dag er også tilgængeligt.

Hvordan sikrer TAPAS nøjagtige positioner?

Integritet er en af de meget centrale ting der arbejdes med i regi af TAPAS.
Et er at få en position som er nøjagtig, men det er også essentielt at vide hvor stor sikkerhed man har for at positionen er rigtig.

Indgår alle 11 referencestationer i netværket?

TAPAS kan ”tænde og slukke” for stationer for at kortlægge og bedre forstå f.eks. robusthed, multipath og netværksdensitet. Vi har meget stor fleksibilitet ifm. udviklingsscenarier, da vi løbende kan ændre, optimere og udvikle TAPAS i dialog med brugerne. Enkelte stationer kan tages ud af netværket til brugere som vil teste indstillinger, uden at forstyrre andre brugere unødigt. I størstedelen af tiden indgår dog alle 11 stationer i netværket. Det vil blive besluttet fra eksperiment til eksperiment, hvor mange eller hvilke referencestationer der reserveres til de enkelte eksperimenter. Brugere vil blive advaret hvis der besluttes at stationerne tages ud af netværket.

Er det muligt at få koordinaterne på samtlige referencestationer i TAPAS?

Koordinater på samtlige TAPAS stationer findes her: https://tapasweb.dk/teknisk-information

Hvilket datum/koordinatsystem/referenceramme bruger TAPAS?

TAPAS levere for nuværende korrektioner i referencerammen ETRS89. Men der er planer om også at test IGS14. Dette kan f.eks. bruges til at undersøge robustheden af ETRS89 i Aarhus-området.

 

Support

Spørgsmål vedrørende TAPAS kan sendes til galileo_dk@sdfi.dk.